Servei de Prevenció en Salut Animal de la Generalitat de Catalunya

Us informem que amb data 11 de novembre i fins al 12 de desembre de 2022 s’ha obert el tràmit de consulta pública prèvia a l’elaboració d’un projecte de decret de vacunació obligatòria de la ràbia.

Per tal de participar-hi cal accedir al canal participa de la Generalitat de Catalunya accedint al següent enllaç