Avís Legal

INTRODUCCIÓ
En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), AJUNTAMENT DE VILA-SACRA informa els usuaris que és titular del lloc web. D’acord amb el que exigeix l’article 10 de la Llei esmentada, AJUNTAMENT DE VILA-SACRA informa els usuaris de les dades següents:

RAÓ SOCIAL AJUNTAMENT DE VILA-SACRA
NIF P1724500B
ADREÇA POSTAL PLAÇA DE L’ABADIA 1 17485, VILA-SACRA (GIRONA)
ADREÇA ELECTRÒNICA info@vila-sacra.cat
TELÈFONS 972 507 523
OBJECTE PRINCIPAL Informació, notícies i tràmits de l’AjuntamentNIF 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, l’accés i l’ús pel lloc web d’AJUNTAMENT DE VILA-SACRA confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en navegar pel lloc web de AJUNTAMENT DE VILA-SACRA, totes les condicions d’ús aquí establertes, sens perjudici de l’aplicació de la normativa de compliment legal obligat que correspongui en cada cas.

El lloc web de AJUNTAMENT DE VILA-SACRA proporciona una gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la responsabilitat d’un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén als aspectes següents:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per AJUNTAMENT DE VILA-SACRA per accedir a certs continguts o serveis oferts pel web.
  • Qualsevol ús de la informació, els serveis i les dades oferts per AJUNTAMENT DE VILA-SACRA que sigui contrari a les presents condicions, a la llei, a la moral, als bons costums o a l’ordre públic o que pugui suposar, de qualsevol altra manera, una lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

AJUNTAMENT DE VILA-SACRA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web, i declara que no procedirà en cap cas a examinar ni exercir cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Tampoc no garanteix la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la veracitat, la validesa o la legalitat dels llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AJUNTAMENT DE VILA-SACRA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web que es puguin derivar de la navegació per aquest. En conseqüència,

AJUNTAMENT DE VILA-SACRA no es fa responsable en cap cas dels danys eventuals que l’usuari pugui patir navegant per Internet.


MODIFICACIONS

AJUNTAMENT DE VILA-SACRA es reserva el dret d’introduir les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el seu lloc web tant pel que fa als continguts d’aquest com en relació amb les condicions d’ús del web o les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions es podran fer a través del lloc web de qualsevol manera admissible en dret, i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades al web i fins que no se substitueixin vàlidament per altres de posteriors.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

AJUNTAMENT DE VILA-SACRA, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu web, així com dels elements continguts en aquest (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.) que són de titularitat de AJUNTAMENT DE VILA-SACRA. Es tracta, per tant, d’obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i, en conseqüència, els són aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la que es faci en la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o qualsevol part dels continguts d’aquest web amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de AJUNTAMENT DE VILA-SACRA.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals és titular AJUNTAMENT DE VILA-SACRA. Pot visualitzar els elements del portal, i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui únicament i exclusivament per al seu ús personal i privat. L’usuari s’ha d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat a les pàgines de AJUNTAMENT DE VILA-SACRA.


CERTIFICAT SSL (SECURE SOCKETS LAYER)

El CERTIFICAT SSL proporciona autenticació, privacitat i seguretat de la informació que es transmet entre AJUNTAMENT DE VILA-SACRA i l’usuari.
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA disposa d’un certificat de seguretat que s’utilitza per CERTIFICAT SSL per fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen diversos paràmetres per dur a terme la connexió d’una manera segura, cosa que es fa utilitzant claus preestablertes i codificant i descodificant totes les dades enviades fins que la connexió es tanca.


ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

AJUNTAMENT DE VILA-SACRA es reserva la facultat d’exercir les accions civils o penals que consideri oportunes per un ús indegut del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regeix per la normativa vigent i aplicable en territori espanyol. En cas que sorgeixi qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre el conflicte a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, complint amb aquest fi les normes sobre jurisdicció i competència oportunes. AJUNTAMENT DE VILA-SACRA té el seu domicili a GIRONA, Espanya.

Els contractes subscrits per via electrònica en els quals intervingui com a part un consumidor es consideren formalitzats al lloc en què aquest tingui la seva residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, a falta de pacte entre les parts, es consideren formalitzats al lloc en què estigui establert el prestador de serveis.