SESSIÓ EN LÍNIA SOBRE SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES BONES PRÀCTIQUES AGRÀRIES

El proper 31 de març a les 12 h tindrà lloc una sessió en línia per explicar amb detall la línia de subvencions per al desenvolupament de bones pràctiques agràries a la província de Girona.

Us convidem a que us inscriviu en el següent formulari i el dia abans us enviarem l’enllaç de zoom per a connectar-vos a la sessió: Enllaç al formulari

El Ple de la Diputació de Girona va aprovar les bases reguladores de les subvencions per al desenvolupament de les bones pràctiques agràries a les comarques gironines.

La iniciativa busca fer compatible l’activitat agrària i la conservació de la natura i afavorir aquelles activitats que proveeixen serveis ecosistèmics. El propòsit és afavorir la biodiversitat i fomentar pràctiques més sostenibles, com ara l’agricultura ecològica o la ramaderia extensiva, tenint en compte que l’agricultura i la ramaderia intensiva generen impactes ambientals nocius per als ecosistemes i els espais naturals.

Les principals actuacions que se subvencionaran s’agrupen en 4 blocs: la gestió d’espais oberts, la ramaderia extensiva, els elements seminaturals i la conservació del sòl.

Dins d’aquests blocs, hi ha actuacions diverses com el foment de la ramaderia extensiva en punts estratègics de gestió, les cobertes vegetals entre fruiters i vinya, les bandes florals dins de parcel·les agrícoles, la gestió de marges i talussos, la recuperació de basses i sèquies o el foment de l’adob verd entre d’altres.

Es poden beneficiar d’aquests ajuts els agricultors i ramaders professionals de les comarques gironines. L’import màxim d’aquesta subvenció serà de 3.500 euros, que podrà augmentar fins als 4.550 € si es compleixen unes condicions concretes. Per exemple, si hi ha una dona assegurada en el règim agrari a jornada, si es troben dins d’una zona PEIN o Xarxa Natura 2000 o si l’explotació està inscrita al CCPAE.

A la convocatòria, pendent d’aprovació, hi constarà el termini de presentació de sol·licituds.

Trobareu més informació a la pàgina web de la campanya.


PROGRAMA DE LA SESSIÓ

  • 12:00 h Benvinguda – Lluís Amat, diputat de medi ambient de la Diputació de Girona
  • 12:15 h Presentació de les subvencions per al desenvolupament de les bones pràctiques agràries a les comarques gironines 2023 – Jaume Llunell, tècnic de medi ambient i cartografia de la Diputació de Girona
  • 12:35 h Torn obert de paraules
  • 12:50 h Fi de la sessió