Edictes BOP

Exercici: 2024 Bop: 88-0 Edicte: 3749 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva de l'expedient de denominació d'un carrer
Exercici: 2024 Bop: 85-0 Edicte: 3610 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 5/2024
Exercici: 2024 Bop: 83-0 Edicte: 3466 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 1/2024
Exercici: 2024 Bop: 81-0 Edicte: 3362 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial del projecte d'Estatuts i de les bases d'actuació que hauran de regir la constitució i el funcionament de la Junta de Compensació per urbanitzar el Polígon d'Actuació UA2
Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 2761 AJUNTAMENT DE FIGUERES - Aprovació inicial del projecte executiu d'obres per a l'adequació interior com a menjador social d'una part de l'edifici de l'antic escorxador comarcal, situat al carrer Vila-Sacra de Figueres
Exercici: 2024 Bop: 63-0 Edicte: 2425 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 5/2024
Exercici: 2024 Bop: 58-0 Edicte: 2232 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Esmena delegació competències
Exercici: 2024 Bop: 58-0 Edicte: 2231 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Informació pública del projecte d'implantació de l'àrea d'acollida d'autocaravanes
Exercici: 2024 Bop: 44-0 Edicte: 1579 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial de l'expedient de denominació d'una via pública
Exercici: 2024 Bop: 40-0 Edicte: 1440 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial de l'Ordenança municipal reguladora de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als usos de l'aigua en situació de sequera