Alcaldia i Grup Municipal

vila-sacra


Repartiment de les regidories i nomenament de Tinents d’Alcalde

MARIA CORBAIRAN. ALCALDESSA.

 • règim intern i organització i administració
 • seguretat ciutadana
 • urbanisme i infraestructures
 • economia  i hisenda
 • esports
 • ensenyament

Currículum

Declaració de béns


FRANCESC CARBONELL.- 1er TINENT D’ALCALDE

 • manteniment, brigada municipal, obres, parcs i jardins i via pública
 • medi ambient, camins i medi rural
 • agricultura, pagesia, ramaderia i fires

Currículum

Declaració de béns


SILVIA BAYONA.- 2na TINENT D’ALCALDE

 • comunicació, imatge corporativa i noves tecnologies
 • atenció al ciutadà i serveis socials
 • sanitat
 • transport i mobilitat

Currículum

Declaració de béns


DANIEL MARTINEZ  3r. TINENT ALCALDE

 • cultura i patrimoni
 • joventut
 • ocupació i promoció econòmica
 • indústria, fires i comerç

Currículum

Declaració de béns

Pel què respecte a la regidoria de Festes, serà compartida entre tots els regidors.


JONATHAN CASTELLÓ MARCOS

Currículum

Declaració de béns


PERE ARNALL PERPIÑA

Currículum

Declaració de béns


FRANCESC COMALERAS DABAU

Currículum

Declaració de béns